ข้อดี การแบ่งชำระเป็นงวด

การแบ่งชำระเป็นงวด มีข้อดี และมีเกณฑ์อย่างไร

ข้อดีของการแบ่งชำระเป็นงวด

  1. เพื่อเป็นการตรวจสอบงานไปทีละขั้นตามจำนวนงวด
  2. ลดปัญหาการทำงานยืดเยื้อ บางเคสหากชำระทีเดียวอาจจะทำให้งานมันยืดไป หรือไม่ต่อเนื่อง
  3. ลดปัญหาเรื่องการถูกผู้รับเหมาทิ้งกลางทาง หรือโกงเงิน
  4. หากมีปัญหาระหว่างงาน ทั้งเรื่องวัสดุ และรูปแบบก็สามารถแก้ไขได้เพื่อไม่ให้ปานปลาย
  5. ถือเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่าย ว่าจะไม่มีใครยกเลิกสัญญากันกลางทาง ดังนั้น ก่อนเซ็นสัญญาผู้รับเหมา ต้องระวังอะไรบ้าง เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนจะตัดสินใจให้ครอบคลุม

      งานรับเหมาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องมีการการันตี หรือยืนยันด้วยการมัดจำอยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทที่ดีจะต้องมีเกณฑ์ และมาตราฐานให้ทางลูกค้าล่วงรู้ชัดเจนว่าการชำระเงินในแต่ละครั้ง ถูกใช้ไปกับส่วนใดบ้าง

เริ่มกันที่การตกแต่งภายใน และการรีโนเวท

งวดที่ 1: 40 % ถือว่าเป็นการตกลงว่าจ้าง และจะเริ่มงานก่อสร้างทันทีตามรายละเอียดข้อความเนื้อหาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้เงินส่วนแรกคือค่าออกแบบ และค่าดำเนินการต่าง ๆ
งวดที่ 2: 30 % เมื่อ ปริมาณงานมีความคืบหน้าประมาณ 50% -60% ตรงนี้จะเริ่มเห็นงานอย่างเป็นรูปเป็นร่างจนถึงขั้นเริ่มประกอบติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินในหลายๆส่วนแล้ว
งวดที่ 3: 20 % เมื่อ หลังจากประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมด
งวดที่ 4: 5 % เมื่อ หลังจากเก็บรายละเอียดงาน ทำความสะอาด
งวดที่ 5: 5 % ส่งมอบงานและมีการตรวจรับงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้บางงานอาจจะใช้แค่ 3 งวด หรือ ลากยาวไปจนถึง 7 งวดก็มีความเป็นไปได้ อยู่ที่การตกลงที่ชัดเจน ทั้งความสมัครใจของลูกค้า และตัวผู้รับเหมาด้วย

ต่อมาเป็นการชำระงวดของการก่อสร้างบ้าน แบ่งออกเป็น 10 งวดดังนี้

งวดที่1 จ่าย 40 % ของมูลค่างานก่อสร้างเมื่อเซ็นสัญญากับผู้รับเหมา
งวดที่2 งานตอกเข็ม ขนย้ายเครื่องมือก่อสร้างเข้าพื้นที่ และสร้างบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ
งวดที่3 งานตอหม้อ คานคอดิน พื้นชั้นล่าง(หล่อในที่) เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
งวดที่4 งานคาน เสา พื้นชั้น2(หล่อในที่) เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
งวดที่5 งานมุงหลังคา งานก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ
งวดที่6 งานติดตั้งวงกบ งานระบบไฟ สุขาภิบาล ส่วนเดินท่อร้อยสายแล้วเสร็จ
งวดที่7 งานฉาบปูนภายใน ภายนอก งานฝ้าเพดานภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
งวดที่8 งานฝ้าเพดานภายใน งานปูพื้น งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานทาสี รองพื้นแล้วเสร็จ
งวดที่9 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานทางสีจริงแล้วเสร็จ
งวดที่10 ส่งงาน เคลียร์พื้นที่ ขนขยะเศษวัสดุก่อสร้าง ตรวจเช็คงานประปาและไฟฟ้าทั้งหมด

การแบ่งชำระเป็นงวด มีข้อดี และมีเกณฑ์อย่างไร

ข้อดีของการแบ่งชำระเป็นงวด

  1. เพื่อเป็นการตรวจสอบงานไปทีละขั้นตามจำนวนงวด
  2. ลดปัญหาการทำงานยืดเยื้อ บางเคสหากชำระทีเดียวอาจจะทำให้งานมันยืดไป หรือไม่ต่อเนื่อง
  3. ลดปัญหาเรื่องการถูกผู้รับเหมาทิ้งกลางทาง หรือโกงเงิน
  4. หากมีปัญหาระหว่างงาน ทั้งเรื่องวัสดุ และรูปแบบก็สามารถแก้ไขได้เพื่อไม่ให้ปานปลาย
  5. ถือเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่าย ว่าจะไม่มีใครยกเลิกสัญญากันกลางทาง ดังนั้น ก่อนเซ็นสัญญาผู้รับเหมา ต้องระวังอะไรบ้าง เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนจะตัดสินใจให้ครอบคลุม

      งานรับเหมาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องมีการการันตี หรือยืนยันด้วยการมัดจำอยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทที่ดีจะต้องมีเกณฑ์ และมาตราฐานให้ทางลูกค้าล่วงรู้ชัดเจนว่าการชำระเงินในแต่ละครั้ง ถูกใช้ไปกับส่วนใดบ้าง

เริ่มกันที่การตกแต่งภายใน และการรีโนเวท

งวดที่ 1: 40 % ถือว่าเป็นการตกลงว่าจ้าง และจะเริ่มงานก่อสร้างทันทีตามรายละเอียดข้อความเนื้อหาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้เงินส่วนแรกคือค่าออกแบบ และค่าดำเนินการต่าง ๆ
งวดที่ 2: 30 % เมื่อ ปริมาณงานมีความคืบหน้าประมาณ 50% -60% ตรงนี้จะเริ่มเห็นงานอย่างเป็นรูปเป็นร่างจนถึงขั้นเริ่มประกอบติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินในหลายๆส่วนแล้ว
งวดที่ 3: 20 % เมื่อ หลังจากประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมด
งวดที่ 4: 5 % เมื่อ หลังจากเก็บรายละเอียดงาน ทำความสะอาด
งวดที่ 5: 5 % ส่งมอบงานและมีการตรวจรับงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้บางงานอาจจะใช้แค่ 3 งวด หรือ ลากยาวไปจนถึง 7 งวดก็มีความเป็นไปได้ อยู่ที่การตกลงที่ชัดเจน ทั้งความสมัครใจของลูกค้า และตัวผู้รับเหมาด้วย

ต่อมาเป็นการชำระงวดของการก่อสร้างบ้าน แบ่งออกเป็น 10 งวดดังนี้

งวดที่1 จ่าย 40 % ของมูลค่างานก่อสร้างเมื่อเซ็นสัญญากับผู้รับเหมา
งวดที่2 งานตอกเข็ม ขนย้ายเครื่องมือก่อสร้างเข้าพื้นที่ และสร้างบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ
งวดที่3 งานตอหม้อ คานคอดิน พื้นชั้นล่าง(หล่อในที่) เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
งวดที่4 งานคาน เสา พื้นชั้น2(หล่อในที่) เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
งวดที่5 งานมุงหลังคา งานก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ
งวดที่6 งานติดตั้งวงกบ งานระบบไฟ สุขาภิบาล ส่วนเดินท่อร้อยสายแล้วเสร็จ
งวดที่7 งานฉาบปูนภายใน ภายนอก งานฝ้าเพดานภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
งวดที่8 งานฝ้าเพดานภายใน งานปูพื้น งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานทาสี รองพื้นแล้วเสร็จ
งวดที่9 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานทางสีจริงแล้วเสร็จ
งวดที่10 ส่งงาน เคลียร์พื้นที่ ขนขยะเศษวัสดุก่อสร้าง ตรวจเช็คงานประปาและไฟฟ้าทั้งหมด